Ông Thẻ Số 1 _ Hành Trình Tìm Về 5 Ông Thẻ !...

Âm nhạc

_ Link Series video Hành Trình Tìm Về 5 Ông Thẻ :
---------------------------------------------
_ Ông Thẻ Số 1 : vipluss.info/losk/f8SdmqrSpZ_VpH8/video.html
_ Ông Thẻ Số 2 : vipluss.info/losk/rrmjbX-7onyejGI/video.html
_ Ông Thẻ Số 3 : vipluss.info/losk/eMWtnaWxoWDLjHs/video.html
_ Ông Thẻ Số 4 : vipluss.info/losk/l9drn5_OenK6oH8/video.html
_ Ông Thẻ Số 5 : vipluss.info/losk/kKl-nK6appjAlKE/video.html
_ Hang Bác Vật Lang : vipluss.info/losk/p5Gmg4G0j3fTqp0/video.html
--------------------------------------------
_ Link Series video Thất Sơn, gồm 7 Núi :
---------------------------------------------
_ Phần 1 : Núi Cấm : vipluss.info/losk/bJhta46Zm4bgonc/video.html
_ Phần 2 : Núi Tô : vipluss.info/losk/brBumJCYg323aqk/video.html
_ Phần 3 : Núi Nước : vipluss.info/losk/jcSGqaDVlnydl3M/video.html
_ Phần 4 : Núi Dài 5 Giếng : vipluss.info/losk/pLZ5gW-TY4Sqa5U/video.html
_ Phần 5 : Núi Két : vipluss.info/losk/bLmtnGutYHKtaKE/video.html
_ Phần 6 : Núi Tượng : vipluss.info/losk/erCrf2jSgJfLn4M/video.html
_ Phần 7 : Núi Dài Lớn :
----------------------------------------------------------------
******* Video núi không thuộc Thất Sơn : *******
-----------------------------------------------------------
_ Núi Tà Lơn : vipluss.info/losk/kKt_gaKnm3uneGY/video.html
_ Núi Sam : vipluss.info/losk/eMd8g4TOn2WnZqk/video.html
_ Núi Sập : vipluss.info/losk/oLasdprBY5-7imY/video.html
_ Núi Trà Sư : vipluss.info/losk/mKSKgXiWaaWcpKU/video.html
_ Núi Ba Thê - Full : vipluss.info/losk/gKttpG_Yipe7onM/video.html
----------------------------------------------------
_ Link Series video Óc Eo gồm 11 phần :
-------------------------------------------------
1/ Chợ Óc Eo : vipluss.info/losk/edmcnnzQqYmohYc/video.html
2/ Di Tích Gò Cây Thị : vipluss.info/losk/bsplm2mbfGCpi2I/video.html
3/ Nhà Trưng Bày Văn Hóa Óc Eo : vipluss.info/losk/qNSkjJGpiKiYoYM/video.html
4/ Linh Sơn Cổ Tự - Chùa Phật 4 Tay Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/pcOFnmSPcaK2hWY/video.html
5/ Di Tích Nam Linh Sơn : vipluss.info/losk/gZV8ennUnaCwYp0/video.html
6/ Sơn Tiên Tự và Bàn Chân Tiên : vipluss.info/losk/eKp-rYeaeJaad2o/video.html
7/ Nhà Trưng Bài Trên Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/jpWhrnC5ZZuXnqk/video.html
8/ Hang Ông Hổ và Sự Tích Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/pMZ7ap-jgIfLgWY/video.html
9/ Hang Chơn Thiện trên núi Ba Thê : vipluss.info/losk/oLOXpZmSpnPQeKE/video.html
10/ Thạch Đại Đao Trên Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/d9mto2iyhobAd3s/video.html
11/ Chót Ông Tà Trên Núi Ba Thê: vipluss.info/losk/rqeFeXy2hKefjGI/video.html
12. Núi Ba Thê - Full : vipluss.info/losk/gKttpG_Yipe7onM/video.html
-------------------------------
_ thuandienct.
-------------------------------------------------------
_ Link Series video Ba Chúc, gồm 6 phần :
----------------------------------------------------------------------
_ Phần 1 : Chùa Linh Bữu : vipluss.info/losk/r6uOq264n3vXinM/video.html
_ Phần 2 : Núi Nước : vipluss.info/losk/jcSGqaDVlnydl3M/video.html
_ Phần 3 : Núi Tượng : vipluss.info/losk/erCrf2jSgJfLn4M/video.html
_ Phần 4 : Nhà Trưng Bài và Nhà Mồ Ba Chúc : vipluss.info/losk/rK2NmG2Sh3SWfGI/video.html
_ Phần 5 : Chùa Phi Lai : vipluss.info/losk/kNmvn3rToJOaaH8/video.html
_ Phần 6 : Chùa Tam Bữu : Chùa Tam Bữu : vipluss.info/losk/itekgo2bgniynGI/video.html
-----------------------------------------------------------------------------
_ Link Series video Núi Sam, gồm 6 phần :
-----------------------------------------------------------------------
_ Phần 1 : Đường Vào Miễu Bà Chúa Xứ : vipluss.info/losk/gsSni4ykdXTdhIc/video.html
_ Phần 2 : ChùaTây An Cổ Tự : vipluss.info/losk/isKtgqPNg57IaXc/video.html
_ Phần 3 : Miếu Bà Chúa Xứ : vipluss.info/losk/hbaqbJa2lYm0nIc/video.html
_ Phần 4 : Lăng Ông Thoại Ngọc Hầu : vipluss.info/losk/aJl3jq3Sk3OTl2I/video.html
_ Phần 5 : Chùa Hang : vipluss.info/losk/pqiGmKnQnWGdp6U/video.html
_ Phần 6 : Núi Sam, Từ Chân Lên Đỉnh : vipluss.info/losk/eMd8g4TOn2WnZqk/video.html
--------------------------------------------------------------
_ Link Series video Chùa :
------------------------------------
_ Chùa Bồng Lai ( Bà Bài ) : vipluss.info/losk/eMWtnaWxoWDLjHs/video.html
_ Sơn Tiên Tự và Bàn Chân Tiên : vipluss.info/losk/eKp-rYeaeJaad2o/video.html
_ Linh Sơn Cổ Tự - Chùa Phật 4 Tay Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/pcOFnmSPcaK2hWY/video.html.
_ Chùa linh Bữu : vipluss.info/losk/r6uOq264n3vXinM/video.html
_ Chùa Phi Lai : vipluss.info/losk/kNmvn3rToJOaaH8/video.html
_ Chùa Tam Bữu : Chùa Tam Bữu : vipluss.info/losk/itekgo2bgniynGI/video.html
_ Chùa Hang : vipluss.info/losk/pqiGmKnQnWGdp6U/video.html
_ Chùa Chén Kiểu : vipluss.info/losk/pdSClIKrlGepfZk/video.html
_ Chùa Tây An Cổ Tự : vipluss.info/losk/isKtgqPNg57IaXc/video.html
_ Chùa Bồng Lai : vipluss.info/losk/r7KZnI2zf6O8eZU/video.html
_ Chùa Phật Học 2 : vipluss.info/losk/ndamr6qolZO8h2o/video.html
_ Chùa Phước Thạnh : vipluss.info/losk/jKR2dqLFhp3Tfoc/video.html
_ Chùa Bánh Xèo : vipluss.info/losk/b7aPp2vcfpu7n6E/video.html
_ Chùa phật Lớn : vipluss.info/losk/f9RijKuYoaPIrGo/video.html
_ Chùa Đông Thạnh : vipluss.info/losk/lcSMeoaSp6fSnqk/video.html
_ Chùa Vạn Linh : vipluss.info/losk/f9RijKuYoaPIrGo/video.html
_ Chùa Phước Điền ( Trại Ruộng ) : vipluss.info/losk/otl-pm7HYmO1eqU/video.html
_ Chùa Thới Sơn : vipluss.info/losk/otl-pm7HYmO1eqU/video.html
_ Chùa Kim Sơn ( tức Tổ Đình ) : vipluss.info/losk/kK1reGzNeaqWp5k/video.html
_ Thiền Viện Trúc lâm Phương Nam : vipluss.info/losk/bcaZr6Sbm2SZj3c/video.html
_ Tịnh Xá Bữu Viên : vipluss.info/losk/lcSMeoaSp6fSnqk/video.html
_ Miếu Bà Chúa Xứ : vipluss.info/losk/hbaqbJa2lYm0nIc/video.html
---------------------------------------------------------------
_ Link Series video Chợ và các điểm tham quan di lịch :
_ Xin xem tiếp Link ở phần bình luận bên dưới, dài quá trên đây giới hạn, không viết thêm được !...
--------------------------------------------------------------------
thuandienct.

NHẬN XÉT

 • Truc Tran
  Truc TranTháng trước

  Các bạn có biết ai trấn yễm miền Tây Nam Bộ không??Câu chuyện nầy tôi có đọc được hồi còn nhỏ nay xin cống hiến các bạn coi chơi ...Cách đây 300 năm ngài Mạc Cữu là Tỗng Đà Chũ của một bang hội Kháng Thanh Phục Minh nhưng việc không thành bèn dẫn quân bản bộ qua Đại Việt xin tị nạn.Chúa Nguyễn thương tình cho về miệt Hà Tiên sinh sống.Ngài Mạc Cữu chiêu mộ dân tha phương mở đất khai phá thành một vùng trù phú. Khi Ngài Mạc Cữu sắp mất bèn di ngôn lại cho con cháu hết lòng phò tá dân Nam . Trong đám con có Mạc Thiên Tứ nghe lời cha theo giúp chúa Nguyễn Ánh từ khi chạy trốn Tây Sơn đến khi thành công được vua Gia Long tuyên dương công trạng. Nhưng cũng có một người con nghĩ mình thế mạnh nghĩ sẽ mỡ riêng giang sơn một cõi nên sai thuộc hạ trấn yễm một vùng Tây Nam của Đại Việt.Nhưng các quan trấn thủ Đại Việt biết được đâu đễ hành động dễ dàng.. Ngày nay được nghe Đức Phật Thầy dùng 5 Ông Thẽ phá phép của người Trung Quốc yễm nước Nam thì chĩ có người con khác tư tưởng không nghe lời cha dặn của Mạc Cữu chớ ngoài ra không có người Trung Quốc nào xuống tận Hà Tiên thời bấy giờ...

 • Truc Tran

  Truc Tran

  Tháng trước

  @Ngân Võ bạn đã nhận thức được câu chuyện. Tôi thường kễ những câu chuyện nhõ có tình yêu dân tộc đễ các bạn trẻ được biết tỗ tiên ta dày công gian khỗ mới mỡ mang được Sơn Hà và đánh tan những âm mưu đen tối muốn đàn áp dân tộc qua nhiều hình thức mà dân thường không phát giác ra được. Nhưng lãnh thổ nước Nam đúng như bài thơ Nam Quốc Sơn Hà cũa Ngài Lý Thường Kiệt đâu có dễ dàng xâm phạm .Xưa thời Tây Sơn có 2 tướng Tàu bõ chạy nhà Thanh vào Đại Việt nương náu. Sau thấy Long nhượng Tướng Quân Nguyễn Huệ thế mạnh nên đem quân bãn bộ đầu hàng, sau đó 2 tướng Tàu càng ngày càng mạnh bèn trỡ giáo lập giang sơn riêng một góc trời, bị Nguyễn Huệ tàn sát thẳng tay . Sau thời VNCH Tỗng thống Ngô Đình Diệm và , Nguyễn Cao Kỳ củng thẵng tay trấn áp . “ Sông núi nước Nam do dân Nam ỡ “ đó là một định luật bất di bất dịch từ sách Trời . Đúng như thế và tin như thế 100% .

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Tháng trước

  @Ngân Võ vipluss.infoplaylists

 • Ngân Võ

  Ngân Võ

  Tháng trước

  Cảm ơn bạn nhiều hay quá

 • Ngân Võ

  Ngân Võ

  Tháng trước

  Cảm ơn bạn nhiều hay quá

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Tháng trước

  tất cả cũng là giả thuyết, vì chuyện đã quá lâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cọn hạng hậu bối như chúng ta cũng hông biết sao mà lần....

 • Tony
  TonyTháng trước

  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Tháng trước

  !!!....

 • Quy Quy
  Quy QuyTháng trước

  Quá đẹp trang nghiêm ao ước đến năm ông thẻ một lần nghe nói chưa thấy bao h cám ơn em đã quay clip

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Tháng trước

  dạ...cảm ơn quy quy nhiều lắm ạ !...

 • Binh Nguyen
  Binh NguyenTháng trước

  O8

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Tháng trước

  09....

 • Thu Trương thị Cẩm
  Thu Trương thị CẩmTháng trước

  ❤❤❤❤👍👍👍👍

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Tháng trước

  !!!.....

 • Huynh Tuyen
  Huynh TuyenTháng trước

  Cám ơn bạn

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Tháng trước

  cảm ơn Huynh Tuyen ạ !...

 • Hồng Le
  Hồng Le2 tháng trước

  Anh Điền ơi bố quan thẻ gần nhau không một ông cách nhau bao xa

 • Thuandienct

  Thuandienct

  2 tháng trước

  Xin Hong Le xem trọn bộ của series ở đây ạ, tất cả câu trả lời đều có đủ ạ : vipluss.info/losk/Y6proKqkkmPfjYs/video.html

 • Vuong Minh
  Vuong Minh3 tháng trước

  Mình mới đi hôm qua nè bạn đi trước mình lâu rồi

 • Thuandienct

  Thuandienct

  3 tháng trước

  video nầy tui quay cũng khá lâu dòi á...

 • Thoai Tran
  Thoai Tran3 tháng trước

  Nam mô a di đà phật

 • Thuandienct

  Thuandienct

  3 tháng trước

  !!!...

 • nhàn Quảng ninh vlog
  nhàn Quảng ninh vlog3 tháng trước

  đẹp tuyệt vời.danh qua nha chơi đầy đủ

 • Thuandienct

  Thuandienct

  3 tháng trước

  dạ...

 • Le len Ly
  Le len Ly4 tháng trước

  Minh co di roi . Minh o quan ngai . Nhung da vieng ong the so 1 roi .

 • Thuandienct

  Thuandienct

  4 tháng trước

  dạ ! đây là link trọn bộ từng series ạ : vipluss.infoplaylists

 • Minh Phúc
  Minh Phúc5 tháng trước

  I’m

 • Thuandienct

  Thuandienct

  5 tháng trước

  dạ !...

 • Tung Phan
  Tung Phan5 tháng trước

  Ai cho mình bt ông the số 1co đi qua cái chợ gần đó tên gì vậy

 • Thuandienct

  Thuandienct

  5 tháng trước

  hình như là chợ Cần Đăng á !...

 • Nga Vu
  Nga Vu6 tháng trước

  cám ơn bạn đã có công làm clip này. bạn nói và quay vidio rất rỏ rành từ chi tiết 👍 nhà minh ở Angiang và Dinh Quan thẽ so1 đi sâu vô hơn cây số nữa la nha cậu mình , xã vĩnh hanh, ADIĐAPHAT

 • Thuandienct

  Thuandienct

  6 tháng trước

  dạ ! rất cảm ơn Nga Vu nghen !...hìhì

 • Thúy Phan
  Thúy Phan8 tháng trước

  nhân hư chứ đạo không hư

 • Thuandienct

  Thuandienct

  8 tháng trước

  hìhì

 • thang huynh
  thang huynh8 tháng trước

  Gần nhà mình đó bạn ơi

 • Thuandienct

  Thuandienct

  8 tháng trước

  ơi...hìhì....

 • Nhan Nguyen
  Nhan Nguyen8 tháng trước

  Ông Thẻ là ông gì vậy Thuandienct ! có phải là thần hoàng bổn cảnh ko ?

 • Thuandienct

  Thuandienct

  8 tháng trước

  dạ không, theo truyền thuyết xưa thì Phật Thầy Tây An cho cấm 5 ông thẻ để trấn yểm,...hìhì

 • Bảo Hân Hồ
  Bảo Hân Hồ8 tháng trước

  A,,,,thuan dien oi ,,,di xem phim con quay ,,,biet them nhieu lich su cua ong the ,,,con quay rat ky xem de hieu ,,rat la hay ,,,di xem ma nghi nhu da di roi vay ,,,cam on con nha ,,,,,,,

 • Thuandienct

  Thuandienct

  8 tháng trước

  dạ...con rất cảm ơn cô !...hìhì

 • Nhi Ly
  Nhi Ly11 tháng trước

  Ngu vân nam sac nam mau

 • Thuandienct

  Thuandienct

  11 tháng trước

  kìa quy nọ phụng.....

 • kimlien heng
  kimlien hengNăm trước

  TD Ong The So1 hoang canh dep qua Hon Non Bo ,Con O Chanh Dien qua la trang nghiem luong,Nho co con ma co biet duoc nhieu cho hon ,Cho ngay xua ngheo Lam gi co tien de di Tham quang cac noi phai Khong con,Cam on con nhieu lam nhe,Da cho video co y nghia chuc con luong An Lac bye bye con

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  dạ !...hìhì

 • Thu Ha Truong
  Thu Ha TruongNăm trước

  Co gang mo lon de nghe Nhung van khong nghe dc ro tuc qua

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  khoan hảy vội kết luận 1 điều gì, khi chỉ xem chưa xong đoạn trailer ( giới thiệu mà thôi , chưa bắt đầu vô phim đâu, tánh còn nóng lắm )...

 • Thư Đỗ
  Thư ĐỗNăm trước

  Video của anh rất hay và bổ ích, chút anh nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ. Cho ra nhiều video hay nữa.

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì....con cảm ơn chú !...

 • Bitridung
  BitridungNăm trước

  Nhờ clip anh quay ,mà nhiều người biết thêm những địa danh nổi tiếng, huyền bí mà rất ít người biết đến. A Di Đà Phật

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...rất cảm ơn ông đã xem ủng hộ nghen !...

 • Ngọc Hoài Thơ Nguyễn
  Ngọc Hoài Thơ NguyễnNăm trước

  cho hoi cay he so 5 la người nao Cam day

 • Chinh Le
  Chinh LeNăm trước

  Khi nao Di nui cho Di Chung nhe

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  không sợ bị lây cái bệnh mỏ nhọn của nó àk...hìhì...

 • Chinh Le
  Chinh LeNăm trước

  And then he was going home after school today so she had been sick for about two hours now

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  What disease does he have?

 • loc tran
  loc tranNăm trước

  Ông the số 1 nầy là ông ẩn. Quê mình xả cần đăng..

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...tui ở xa lại...cũng không rành luôn !...

 • Lien Do
  Lien DoNăm trước

  Su phu cho con thỉn dây đỏ deo tay binh an giong su phu ik

 • Lien Do

  Lien Do

  Năm trước

  @Thuandienct có chu 8 dan duong su phu lo j ...su phu cua tui ma ..co j lam.k duoc

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...lê thân toàn vẹn về tới nhà là mừng rồi chú...hìhì...

 • Lien Do

  Lien Do

  Năm trước

  @Thuandienct hihi an ủi nữa .chủ yếu la duoc coi video cua su phu...su phu ik k mua j ze het de tu o nha doi quà ....hít hít

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhfi...cũng an ủi hơn người 201...hìhì

 • Lien Do

  Lien Do

  Năm trước

  @Thuandienct cảm nhận.su phu hoi tui k bik duong tra loi lun .video moi su phu tui la ng gan 200...huhu buon the luong

 • An Nguyen Hoa
  An Nguyen HoaNăm trước

  A Di đà phật

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  !!!......

 • huynh hoang
  huynh hoangNăm trước

  Bạn làm video rất hay, thêm nhiều video thú vị nữa nhé.

 • Lin ho

  Lin ho

  Tháng trước

  11177qap

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  dạ...cảm ơn huynh hoang nhiều lắm...

 • Thoi Nguyen
  Thoi NguyenNăm trước

  Hoi truoc 1975 vinh Quan the thuoc xa vinh hanh.sau nay tu cay cau ngan tro ra thuoc xa can dang.

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  cảm ơn Thoi Nguyen đã cho biết thêm thông tin ạ !...

 • Thoi Nguyen
  Thoi NguyenNăm trước

  Nha toi o tai Cho can dang .

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...gần dinh ông thẻ !...

 • lê nhân
  lê nhânNăm trước

  cho mình hỏi chút,bạn quay phim này bằng máy quay gì vậy? thấy cũng rõ quá.mà lại chống rung nữa.

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  cái nầy quả thật rất khó trả lời, vì mỗi người thích 1 phần mềm và cảm thấy phần mềm của họ quen tay là được, tui xài 3 phần chủ yếu : adobe premiere pro, Avid Liquid, Adobe After Effect...mỗi người sẽ hợp với 1 phần mềm...nên không quan trọng phần mềm nào miễn thuận tay mà thôi, tui thì sài bản Crack...

 • Như Xoài

  Như Xoài

  Năm trước

  @Thuandienct bạn sài phền mềm chỉnh sữa video là gì v . phí ra sao? cảm ơn bạn

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  gimble + sj m20 + note5 =cũng rõ

 • Cuxì vlog
  Cuxì vlogNăm trước

  không biết có nói điêu không chứ nghe ông nói sớm mơi h cũng 3 , 4 trăm người rồi mà sao mình thấy vắng vắng sao ắ

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  thật lòng....tui đồng ý với ông ! hìhì...tui cũng hơi nghi nghi như ông ák !...mà không dám nói ra...hìhì...

 • Cõi Ta Bà TV
  Cõi Ta Bà TVNăm trước

  đình chùa nào cũng thấy để hình bác, có ý đồ , nhưng lại phản tác dụng và gây khó chịu cho nhiều người. ko biết ai lại chủ trương tuyên truyen kiểu này. não ngắn thật

 • Truong Cao
  Truong CaoNăm trước

  Ông bà ta ngày xưa rất siêu sao, thâm sâu và vi diệu. 5 ông thẻ do là 5 vật bằng gỗ của duc phật Thầy nhầm de doi trị lại Chấn yểm của TQ day các bạn à.

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì....

 • Truong Cao
  Truong CaoNăm trước

  Ông bà ta ngày xưa rất siêu sao, thâm sâu và vi diệu. 5 ông thẻ do là 5 vật bằng gỗ của duc phật Thầy nhầm de doi trị lại Chấn yểm của TQ day các bạn à.

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  phải vậy không ạ !?...

 • Truong Cao

  Truong Cao

  Năm trước

  Vì trong thời do duc Phật thầy Tây An da sớm biết Trung Quốc có những thứ bùa chú trấn yểm làm cho dat nước ta sẽ ko có nhân tài. Vì vậy Duc Phật Thầy da sai Duc Cố Quản dem 5ong thẻ cấm ở 5vung khác nhau ở miền Tây Nam của ta do. Bạn làm youtube về vấn de này ko nhẽ ko biết duoc lịch sử về 5ong thẻ sao. Trong do có 1ong thẻ ở xã Vĩnh Thạnh Trung, ấp Vĩnh Lợi quê mình ma. Ở do thuộc Huyện Châu Phú. Cách dinh Duc Cố Quản ko xa.

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...phải không ạ !?...

 • Việt Phạm
  Việt PhạmNăm trước

  TUI O GAN ONG THE NE HAY LAM 😊

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...xíu nữa quay dính ông rùi...hìhì...

 • Huỳnh Chi
  Huỳnh ChiNăm trước

  hình như cây thẻ số bốn ,em là người quay đầu tiên đó thuận điền,cảm ơn clip năm ông thẻ của em quay ,

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  dạ...em cũng không rành nữa...nhưng có lẽ vậy nên cô chú ở đây có vẽ...chưa quen chuyện có người quay phim....hìhì...

 • Van Dung Nguyen
  Van Dung NguyenNăm trước

  nhờ bạn Thuận Điền mà mình mới biết năm ông Thẻ Chúc Thuận được nhiều sức khỏe

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  dạ...rất cảm ơn chú đã comment để ủng hộ con ạ !...hì hì...

 • Kim Chi Nguyễn
  Kim Chi NguyễnNăm trước

  Trước đây là mình ko thích, nhưng từ khi mình giác ngộ ra mình mới tìm hiểu về phật giáo hòa hảo. Người tốt cũng có ng xấu cũng có nhưng theo mình tìm hiểu thì ng tốt nhiều hơn ,ng xấu !!@@@

 • Nga Vu

  Nga Vu

  6 tháng trước

  Chen Nguyen bạn thích nge lịch sữ ? vậy có nge ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG chưa? tiễu sữ của PHẬT THICH CA. Tác giã của Thiền sư NHẤT HẠNH viết theo kinh cỗ điễn xưa , nge rất cãm động ! nge thữ đi ADIĐAPHAT🙏🙏🙏🙏

 • Nga Vu

  Nga Vu

  6 tháng trước

  tốt thì nhiều mà cũng có nhiều ngừoi thị phi nhân ngã , Thầy noi : Tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi mình cũng còn 1 ít , chưa hoàn toàn .. con thành tâm cầu xin ơn trên 10 PHƯONG CHƯ PHAT TỖ THẦY PHÙ HỘ CHO TẤT CẢ Đ Đ VÀ CON, ĐỀU ĐỰOC TÂM KHAI , TRÍ MỞ HOÀ ĐỒNG THƯƠNG YÊU LẪN NHAU KHG PHÂN BIỆT , CŨNG NHƯ CÁC TÔN GIÁO BẠN .. MỘT CỘI SANH BA NHÁNH IN NHAU sau này cũng TAM GIÁO QUI NGUYÊN ADIĐÀPHAT 🙏🙏🙏

 • Chen Nguyen

  Chen Nguyen

  Năm trước

  Mình thùy kg tu kg duyên nhưng rất thích xem về lịch sử tích xưa và tài liệu về thời kháng chiến. Cuộc sống mình kg hơn thua rất giản dị. Nhưng vẫn còn sân si kg dứt bỏ dc

 • loc tran

  loc tran

  Năm trước

  Tùy duyên mỗi người thôi sư huynh à.. mỗi người tự lựa chọn cho mình một phương pháp để mà tu thôi.. còn tu đúng Hây sai là do mỗi người thôi.. tu đúng thì được thảnh thơi..tu sai thì uổng công một kiếp..

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...tất cả do nhân duyên ạ !...vị nầy thích đạo nầy, vị kia thích đạo kia...Nhiều người sẽ nói "sao đạo nầy thế nầy, đạo kia thế kia...mà cũng có người theo..." ... Còn dạng chạm dây như tui, tui sẽ bảo " do nhân duyên mà ra ạ !..."...hìhì...

 • Chợ Mới Quê Tôi TV
  Chợ Mới Quê Tôi TVNăm trước

  Chào mọi người

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  cảm ơn ông !...

 • Quân Nguyễn
  Quân NguyễnNăm trước

  Rất thích cách làm của bạn, sẽ là những trang tài liệu chân thật rất bổ ích cho những người quan tâm đến lịch sử miền tây nam bộ vn.

 • Muoi Vo

  Muoi Vo

  Tháng trước

  9:"

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...rất cảm ơn ông !...thông cảm thì thương tui, chứ tui bị chạm dây ák....

 • ZomBie V4 Lam Trường❶
  ZomBie V4 Lam Trường❶Năm trước

  *đoán xem*

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...cảm ơn ông !...

 • Hà Thanh Thanh
  Hà Thanh ThanhNăm trước

  .... CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÁC VIDEOS THẬT CÓ Ý NGHĨA , NHỮNG AI KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI ĐẾN NƠI THÌ CŨNG CÓ THỂ XEM CHO BIẾT THÊM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THANKS YOU !!!

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  dạ...rất cảm ơn Ha Thanh Thanh ạ !...vô cùng cảm ơn bạn đã ủng hộ !...

 • Nuong Đỗ
  Nuong ĐỗNăm trước

  Ông bác nói chuyen vui tính hé bạn Điền

 • Thoi Nguyen

  Thoi Nguyen

  Năm trước

  Hoi truoc toi co mot ban gai o gan dinh vinh hanh cung gan dinh Ong the. Boi vay tui thuong den day Choi lam.

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...cảm ơn ông ! thông tin tui nói sai tùm lum...ông phải tra cứu lại mới được !...hìhì...

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  ổng rất nhiệt tình và thân thiện ! Tui rất thích ổng !...hìhì...

 • Nuong Đỗ
  Nuong ĐỗNăm trước

  Đúng là trăm nghe k bằng 1thấy... Rất là chi tiết luon Thank you verry much

 • Nuong Đỗ

  Nuong Đỗ

  Năm trước

  Kệ chấp nhận nhọn ,k sợ hâhhaha..

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì....coi riết cái mỏ sẽ nhọn ra giống tui cho mà coi...

 • Nuong Đỗ

  Nuong Đỗ

  Năm trước

  Vâng!tui sẽ chờ hihih...

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  ráng tối nay hoặc ngày mai ạ...tại bận công việc nhiều quá...hì hì....

 • Nuong Đỗ

  Nuong Đỗ

  Năm trước

  Khi nao có video số2ạk

 • Dung Pham
  Dung PhamNăm trước

  Cám ơn bạn đã diễn giãi về những điễn tích cũa BSKH ,về Đức Thầy Tây An và các vị đệ tử cũa Ngài, mà bạn cũng khiêm tốn lắm đó ,mình không phải là phật đồ PGHH nhưng mình rất mến phục Dức thầy Huỳnh giáo chủ ,nhất là câu thơ : Tu sĩ quyết chùa am bế cữa, Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha. Đền xong nợ nước ,thù nhà, Thiền môn trở gót,Phật Đà NAM MÔ.

 • Tung Phan

  Tung Phan

  5 tháng trước

  Ai cho mình biết đi ông the 1 có đi ngan cái chợ rồi quẹo trái chợ đó tên gì k

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  dạ...vô cùng cảm ơn Dung Pham ạ !....có rất nhiều vị hiểu sâu xa về di tích nầy, tui thì chỉ hiểu 1 phần vô cùng nhỏ....

 • Thuandienct
  ThuandienctNăm trước

  _ Link Series video Hành Trình Tìm Về 5 Ông Thẻ : --------------------------------------------- _ Ông Thẻ Số 1 : vipluss.info/losk/f8SdmqrSpZ_VpH8/video.html _ Ông Thẻ Số 2 : vipluss.info/losk/rrmjbX-7onyejGI/video.html _ Ông Thẻ Số 3 : vipluss.info/losk/eMWtnaWxoWDLjHs/video.html _ Ông Thẻ Số 4 : vipluss.info/losk/l9drn5_OenK6oH8/video.html _ Ông Thẻ Số 5 : vipluss.info/losk/kKl-nK6appjAlKE/video.html _ Hang Bác Vật Lang : vipluss.info/losk/p5Gmg4G0j3fTqp0/video.html -------------------------------------------- _ Link Series video Thất Sơn, gồm 7 Núi : --------------------------------------------- _ Phần 1 : Núi Cấm : vipluss.info/losk/bJhta46Zm4bgonc/video.html _ Phần 2 : Núi Tô : vipluss.info/losk/brBumJCYg323aqk/video.html _ Phần 3 : Núi Nước : vipluss.info/losk/jcSGqaDVlnydl3M/video.html _ Phần 4 : Núi Dài 5 Giếng : vipluss.info/losk/pLZ5gW-TY4Sqa5U/video.html _ Phần 5 : Núi Két : vipluss.info/losk/bLmtnGutYHKtaKE/video.html _ Phần 6 : Núi Tượng : vipluss.info/losk/erCrf2jSgJfLn4M/video.html _ Phần 7 : Núi Dài Lớn : ---------------------------------------------------------------- ***** Video núi không thuộc Thất Sơn : ***** ----------------------------------------------------------- _ Núi Tà Lơn : vipluss.info/losk/kKt_gaKnm3uneGY/video.html _ Núi Sam : vipluss.info/losk/eMd8g4TOn2WnZqk/video.html _ Núi Sập : vipluss.info/losk/oLasdprBY5-7imY/video.html _ Núi Trà Sư : vipluss.info/losk/mKSKgXiWaaWcpKU/video.html _ Núi Ba Thê - Full : vipluss.info/losk/gKttpG_Yipe7onM/video.html ---------------------------------------------------- _ Link Series video Óc Eo gồm 12 phần : ------------------------------------------------- 1/ Chợ Óc Eo : vipluss.info/losk/edmcnnzQqYmohYc/video.html 2/ Di Tích Gò Cây Thị : vipluss.info/losk/bsplm2mbfGCpi2I/video.html 3/ Nhà Trưng Bày Văn Hóa Óc Eo : vipluss.info/losk/qNSkjJGpiKiYoYM/video.html 4/ Linh Sơn Cổ Tự - Chùa Phật 4 Tay Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/pcOFnmSPcaK2hWY/video.html 5/ Di Tích Nam Linh Sơn : vipluss.info/losk/gZV8ennUnaCwYp0/video.html 6/ Sơn Tiên Tự và Bàn Chân Tiên : vipluss.info/losk/eKp-rYeaeJaad2o/video.html 7/ Nhà Trưng Bài Trên Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/jpWhrnC5ZZuXnqk/video.html 8/ Hang Ông Hổ và Sự Tích Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/pMZ7ap-jgIfLgWY/video.html 9/ Hang Chơn Thiện trên núi Ba Thê : vipluss.info/losk/oLOXpZmSpnPQeKE/video.html 10/ Thạch Đại Đao Trên Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/d9mto2iyhobAd3s/video.html 11/ Chót Ông Tà Trên Núi Ba Thê: vipluss.info/losk/rqeFeXy2hKefjGI/video.html 12/ Núi Ba Thê - Full : vipluss.info/losk/gKttpG_Yipe7onM/video.html ----------------------------------------------------------------- _ Link Series video Ba Chúc, gồm 6 phần : ---------------------------------------------------------------------- _ Phần 1 : Chùa Linh Bữu : vipluss.info/losk/r6uOq264n3vXinM/video.html _ Phần 2 : Núi Nước : vipluss.info/losk/jcSGqaDVlnydl3M/video.html _ Phần 3 : Núi Tượng : vipluss.info/losk/erCrf2jSgJfLn4M/video.html _ Phần 4 : Nhà Trưng Bài và Nhà Mồ Ba Chúc : vipluss.info/losk/rK2NmG2Sh3SWfGI/video.html _ Phần 5 : Chùa Phi Lai : vipluss.info/losk/kNmvn3rToJOaaH8/video.html _ Phần 6 : Chùa Tam Bữu : Chùa Tam Bữu : vipluss.info/losk/itekgo2bgniynGI/video.html ----------------------------------------------------------------------------- _ Link Series video Núi Sam, gồm 6 phần : ----------------------------------------------------------------------- _ Phần 1 : Đường Vào Miễu Bà Chúa Xứ : vipluss.info/losk/gsSni4ykdXTdhIc/video.html _ Phần 2 : ChùaTây An Cổ Tự : vipluss.info/losk/isKtgqPNg57IaXc/video.html _ Phần 3 : Miếu Bà Chúa Xứ : vipluss.info/losk/hbaqbJa2lYm0nIc/video.html _ Phần 4 : Lăng Ông Thoại Ngọc Hầu : vipluss.info/losk/aJl3jq3Sk3OTl2I/video.html _ Phần 5 : Chùa Hang : vipluss.info/losk/pqiGmKnQnWGdp6U/video.html _ Phần 6 : Núi Sam, Từ Chân Lên Đỉnh : vipluss.info/losk/eMd8g4TOn2WnZqk/video.html ----------------------------------------------------------------------- _ Link Series video Chùa : ------------------------------------ _ Chùa Bồng Lai ( Bà Bài ) : vipluss.info/losk/eMWtnaWxoWDLjHs/video.html _ Sơn Tiên Tự và Bàn Chân Tiên : vipluss.info/losk/eKp-rYeaeJaad2o/video.html _ Linh Sơn Cổ Tự - Chùa Phật 4 Tay Núi Ba Thê : vipluss.info/losk/pcOFnmSPcaK2hWY/video.html. _ Chùa linh Bữu : vipluss.info/losk/r6uOq264n3vXinM/video.html _ Chùa Phi Lai : vipluss.info/losk/kNmvn3rToJOaaH8/video.html _ Chùa Tam Bữu : Chùa Tam Bữu : vipluss.info/losk/itekgo2bgniynGI/video.html _ Chùa Hang : vipluss.info/losk/pqiGmKnQnWGdp6U/video.html _ Chùa Chén Kiểu : vipluss.info/losk/pdSClIKrlGepfZk/video.html _ Chùa Tây An Cổ Tự : vipluss.info/losk/isKtgqPNg57IaXc/video.html _ Chùa Bồng Lai : vipluss.info/losk/r7KZnI2zf6O8eZU/video.html _ Chùa Phật Học 2 : vipluss.info/losk/ndamr6qolZO8h2o/video.html _ Chùa Phước Thạnh : vipluss.info/losk/jKR2dqLFhp3Tfoc/video.html _ Chùa Bánh Xèo : vipluss.info/losk/b7aPp2vcfpu7n6E/video.html _ Chùa phật Lớn : vipluss.info/losk/f9RijKuYoaPIrGo/video.html _ Chùa Đông Thạnh : vipluss.info/losk/lcSMeoaSp6fSnqk/video.html _ Chùa Vạn Linh : vipluss.info/losk/f9RijKuYoaPIrGo/video.html _ Chùa Phước Điền ( Trại Ruộng ) : vipluss.info/losk/otl-pm7HYmO1eqU/video.html _ Chùa An Hòa ( gần Tổ Đình ) : vipluss.info/losk/kK1reGzNeaqWp5k/video.html _ Chùa Liễu Thành ( 2017 ) : vipluss.info/losk/eNKfrX6ap2Ccm4s/video.html _ Chùa Thới Sơn : vipluss.info/losk/otl-pm7HYmO1eqU/video.html _ Chùa Kim Sơn ( tức Tổ Đình ) : vipluss.info/losk/kK1reGzNeaqWp5k/video.html _ Thiền Viện Trúc lâm Phương Nam : vipluss.info/losk/bcaZr6Sbm2SZj3c/video.html _ Tịnh Xá Bữu Viên : vipluss.info/losk/lcSMeoaSp6fSnqk/video.html _ Miếu Bà Chúa Xứ : vipluss.info/losk/hbaqbJa2lYm0nIc/video.html _ ( Rất nhiều video về chùa nhưng hình ảnh khá cũ & xấu nên không đưa lên ! ) -------------------------------------------------------------------- _ Link Series video Chợ : -------------------------------------------- _ Chợ Óc Eo : vipluss.info/losk/edmcnnzQqYmohYc/video.html _ Chợ Cái Sắn Ngày Nay : vipluss.info/losk/nq2Pj2uuj3GqeZU/video.html _ Chợ Thốt Nốt : vipluss.info/losk/acKAn4q2pIW0gGI/video.html _ Chợ Thạnh Lộc : vipluss.info/losk/jNachIDDpKC0f2o/video.html _ Chợ Vĩnh Thạnh : vipluss.info/losk/nKWMm6qtpKnci5k/video.html _ Chợ Láng Sen : vipluss.info/losk/ibKKfo2teGHAqXM/video.html. _ Chợ Số 2 ( Vĩnh Trinh ) : vipluss.info/losk/oqmWmJ20h4a6gGY/video.html _ Chợ Số 5 ( Vĩnh Trinh ) : vipluss.info/losk/oc6hgoWtemLdooM/video.html _ Chợ Tri Tôn : vipluss.info/losk/eaWUeqW8hGi3hKE/video.html _ Chợ Hoa Tết Long Xuyên : vipluss.info/losk/q6J6pqiXf4nPfKU/video.html _ Chợ châu Đốc : vipluss.info/losk/ldGKo4bOmmmdoqE/video.html _ Chợ Long Xuyên : vipluss.info/losk/oJN4hqiVdXjghqk/video.html _ Chợ Láng Sen 29 tết 2018 al : vipluss.info/losk/nrGbj3q1Ynndlmo/video.html _ Chợ Nhà Bàn : vipluss.info/losk/eMiMa6Knenqnr6U/video.html _ Chợ Số 10 Ngày Nay : vipluss.info/losk/rKqvj6HLdX-4rH8/video.html _ Chợ láng Sen Mùa Nước Nổi : vipluss.info/losk/fLuFZoyzfILAbns/video.html. _ Hội Chợ Thương Mại Vĩnh Thạnh : vipluss.info/losk/iZV7nZrShWO2ipU/video.html _ Chợ Vĩnh Thạnh 30 tết 2018 al : vipluss.info/losk/lZaifY2rg6Gai38/video.html _ Chợ Số 5 ( Vĩnh Trinh )_ 28 tết 2018 al : vipluss.info/losk/bZimnH-plXvAhZ0/video.html _ Chợ số 2 ( Vĩnh Trinh )_ : 28 tết 2018 al : vipluss.info/losk/gLVsomnQaYCzj6k/video.html _ Chợ Số 6 & Chợ Số 8 _ 27 tết 2018 : vipluss.info/losk/oZqsbGrGdaO5gYM/video.html _ ( Rất nhiều video về Chợ, nhưng hình ảnh khá cũ & xấu nên không đưa lên ! ) ( tất cả có trên Kênh VIpluss "thuandienct" !... ----------------------------------------------------------------------- _ Link Series video một số điểm tham quan và du lịch : -------------------------------------------------------------- _ Hành Trình Tìm Về 5 Ông Thẻ : vipluss.info/losk/Y6proKqkkmPfjYs/video.html _ Làng mù ở Vĩnh Châu : vipluss.info/losk/q82YirGygGi3aZk/video.html _ Cầu Vàm Cống, Nhìn từ phà Vàm Cống : vipluss.info/losk/iauso5-yZmS_aYc/video.html _ Cầu Đi Bộ Cần Thơ : vipluss.info/losk/fpZ8epardXzRfHc/video.html _ Nhà Cổ Nam Bộ : vipluss.info/losk/r8CihGzIpJG6o6k/video.html _ Nhà Cổ BInhf Thủy : vipluss.info/losk/aNV4h4rKpWmnmoM/video.html _ Rước dâu trên sông : vipluss.info/losk/qsd4aW-6iXfggZ0/video.html _ Làng Du Lịch mỹ Khánh : vipluss.info/losk/i6eqamuTXXSrmZk/video.html _ Bến NInh Kiều : vipluss.info/losk/d8t4fIi6f3zIqYM/video.html _ Cây Thốt Nốt Đôi : vipluss.info/losk/oZWsjH7Pf3OcpHc/video.html _ Làng Hoa Sa Đéc_ Toàn Cảnh : vipluss.info/losk/hLN6jYbEhZXWi38/video.html _ Chút hương xuân trên Làng Hoa Sa Đéc : vipluss.info/losk/pc6Jo4GvYZmzhH8/video.html _ Xuân Sa Đéc : vipluss.info/losk/hsmCbI3TaJuyrXs/video.html _ Xóm Hến ở Vĩnh Trinh : vipluss.info/losk/o6mdn6vSaaXYrH8/video.html _ Chuẩn bị một Vụ Mùa : vipluss.info/losk/e9KsZaeWdnS_d5k/video.html _ Vụ mùa quê tui : vipluss.info/losk/ldisjIi1nmPcqaE/video.html _ Thu hoạch Nhãn ở Ô Môn _ Vĩnh Thạnh Quê Tui : vipluss.info/losk/rNChhp62mHfgjWI/video.html _ Mùa Thả Vịt : vipluss.info/losk/jraUYn7MaZLMZ6E/video.html _ Mùa Thả Diều : vipluss.info/losk/a5aqa6O7pJKtYqE/video.html _ Ghé qua đám cưới Miền Tây : vipluss.info/losk/aNV_babDZnm5hoc/video.html _ Hồ Tà Pạ : vipluss.info/losk/ZrN6jZ-mmnGZq3c/video.html _ Vườn Cò Bằng Lăng : vipluss.info/losk/q6Ocrnm0e6evo4s/video.html _ Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu ( sơ lượt ) : vipluss.info/losk/f86NhoClkZjTpGo/video.html _ Cha Diệp và Mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu : vipluss.info/losk/qJV7mZbNpWeebqk/video.html _ Xem Văn Nghệ ở Chùa : vipluss.info/losk/bpVtpX7ahHKofJk/video.html _ Đi đám giổ ở nhà người đạo PGHH : vipluss.info/losk/eadpqZbVhXvZaYs/video.html _ Đi Mua Xe _ F.1 : Vision : vipluss.info/losk/npaPeaeoomS6jWY/video.html _ Đi Mua Xe _ F.2 : Grande Hydrid : vipluss.info/losk/r6WZfaGkfna3bIs/video.html _ Đi Hậu Giang : vipluss.info/losk/fpqHf4m5iqncr50/video.html _ Hành hương viếng lễ Phật Thầy Tây An : vipluss.info/losk/otl-pm7HYmO1eqU/video.html _ Hành hương về miền Thánh Địa : vipluss.info/losk/kK1reGzNeaqWp5k/video.html _ Đi Ô Môn : vipluss.info/losk/gdFpnYmYcqionYs/video.html _ Dỡ Chà Trên Sông _ toàn cảnh : vipluss.info/losk/rtN7eK6rlZ6_lIs/video.html _ Làm Vỏ Bình Trà từ quả dừa khô : vipluss.info/losk/rK2Ga6DToKfVj5k/video.html _ Đi Hái Ổi : vipluss.info/losk/ecWDn4_Lh4qxaZU/video.html _ Mồ hình trồng rau Nhút ở Thốt Nốt : vipluss.info/losk/icedd3y8eKasen8/video.html _ Rau Nhút Mùa Nước Nổi : vipluss.info/losk/a5ige2rbhV2rnoM/video.html _ Mùa Hoa Gáo : vipluss.info/losk/mq6binyycobMZqE/video.html _ Đi Bọc Ôỉ : vipluss.info/losk/a8JlpbDGooifo2I/video.html _ Bông Điên Điển : vipluss.info/losk/l6poan-sfXusgKU/video.html _ Xem Cá Lòng Ròng : vipluss.info/losk/mMiKimjMgYSvd3s/video.html _ Săn Tổ Chim : vipluss.info/losk/n8aDm56Tm4fQfmI/video.html _ Tham quan bọn trộm gạo : vipluss.info/losk/iql4moLTmoXWmKE/video.html - Nét đẹp quê mình ( nhiếp ảnh ) : vipluss.info/losk/jMeUlIDQkp63r50/video.html ----------------------------------------------------- - Và rất rất nhiều video khác nữa... trên Kênh VIpluss : thuandienct ....

 • Ông Tân
  Ông TânNăm trước

  Chúc ông sức khỏe và ... À mà thôi k nói đâu

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...cảm ơn chú....

 • Ông Tân
  Ông TânNăm trước

  Like r nha kkkk

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  hìhì...cảm ơn ông nghen !...tui làm xong, up lên và tui cũng chưa xem lần nào luôn...hìhì...

 • Trường Cali
  Trường CaliNăm trước

  Đây là 1 trong những video rất hay và quý giá mà Thuận Điền thực hiện, giúp mình và cô bác khác nữa hiểu thêm nhiều sự tích và cả về Đức Phật Thầy Tây An. Xin cảm ơn Thuận Điền rất nhiều. Và trông được xem video kế tiếp.(Dinh Quan Thẻ số 2)

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  dạ...con cảm ơn chú...hìhì...chủ yếu xem hình ảnh tham khảo, chứ trong video con nói sai rất nhiều !...hìhì...

 • Thai land
  Thai landNăm trước

  Allo chú Kkkkk ❤❤❤

 • Thuandienct

  Thuandienct

  Năm trước

  comment số 1 đây rồi...hìhì...

Kế tiếp