TẬP ĐOÀN VIETTEL LỚN CỠ NÀO?

TẬP ĐOÀN VIETTEL LỚN CỠ NÀO?